fbpx
Insert Custom Menu

Zásady zpracování Vašich osobních údajů

Společnost The Top Team s.r.o., 

sídlem Pařížská 1710/5, 

301 00 Plzeň, Východní Předměstí,

(Dále jen ¨Společnost¨),

Sp. Zn. C 6458 vedenou u Krajského soudu v Plzni,

jako správce osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů touto Společností včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním vlastních osobních údajů.

Společnost zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, zejména pak zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném a účinném znění (dále jen “právní předpisy o ochraně osobních údajů“).

Chceme vás ujistit, že naši zaměstnanci, spolupracovníci a zpracovatelé, kteří budou manipulovat s vašimi osobními údaji, jsou zavázání k udržování mlčenlivosti ohledně těchto údajů a bezpečnostních opatření. Veškeré informace, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit bezpečnost vašich osobních údajů, budou zachovány v tajnosti.

I. Účel a rozsah zpracování

S respektem a péčí se staráme o vaše osobní údaje, ať už jste naším zákazníkem, účastníkem našich webinářů, eventů, odběratelem e-mailů, nebo jednoduše návštěvníkem našich webových stránek thetopteam.eu a member.thetopteam.eu a několik dalších přidružených online platforem. V rámci naší role správce osobních údajů máme zodpovědnost za pečlivé a bezpečné zpracování vašich osobních údajů.

Společnost zpracovává pouze přesné osobní údaje, které získala od subjektů údajů v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů.

Účel

Společnost zpracovává osobní údaje se souhlasem subjektů osobních údajů za těmito účely:

a) Navázání jednání o uzavření smluvního vztahu se subjektem údajů.

b) Plnění smluvních povinností vyplývajících pro subjekty údajů i pro Společnost z uzavřeného smluvního vztahu.

c) Plnění zákonných povinností stanovených Společnosti právními předpisy.

d) Zajištění vymahatelnosti práv subjektů údajů i Společnosti.

Tím se rozumí zejména zasílání marketingových sdělení, pořádání webinářů, sledování spokojenosti uživatelů, pořádání soutěží, správa webových stránek, vedení účetnictví, fotografická dokumentace a videozáznamy, k měření návštěvnosti, ke komunikaci s Vámi a ke zlepšování a zkvalitňování služeb.

Rozsah

Jméno a příjmení subjektu údajů;

Adresa trvalého bydliště subjektu údajů;

Státní příslušnost subjektu údajů;

E-mailová adresa subjektu údajů;

Telefonní číslo subjektu údajů;

II. Práva subjektů údajů

Právo na přístup k osobním údajům, podle kterého máte právo získat od správce informace o tom, jestli správce zpracovává Vaše osobní údaje. Tuto informaci je správce povinen Vám bez zbytečného odkladu předat. (čl. 15 GDPR) 

Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou náhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace;

Právo na opravu nebo výmaz osobních údajů (čl. 16 a čl. 17 GDPR);

Právo omezit zpracování (čl. 18 GDPR);

Právo získat své osobní údaje, které nám poskytujete (čl. 20 GDPR);

Právo vznést námitku (čl. 21 GDPR);

Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů, https://www.uoou.cz/, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika;

Právo odhlásit se ze zasílání Newsletterů a Obchodních Sdělení: Máte možnost odhlásit se ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každém e-mailu. Tato zpráva obsahuje obchodní sdělení a inspiraci pro naše zákazníky, zasílané na základě oprávněného zájmu;

V případě, kdy má Společnost jakékoliv informace týkající se zpracování osobních údajů konkrétní osoby, je Společnost oprávněna si vyžádat potvrzení identity subjektu údajů provádějícího žádost (dotaz), aby se Společnost přesvědčila o oprávnění požadavku;

Výše uvedené práva lze uplatnit za předpokladu, že jsou splněny zákonné podmínky. V případě, že byl osobní údaj zpracován na základě souhlasu, informujeme, že subjekt údajů má právo kdykoli tento souhlas odvolat, aniž by byla ovlivněna zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu. Učinit tak lze zasláním zprávy na kontaktní e-mail Společnosti: premiumlounge@thetopteam.eu.


III. Cookies

Soubory cookies jsou malé datové soubory uložené ve vašem prohlížeči nebo zařízení. Mohou být poskytovány subjektem, který provozuje webovou stránku, kterou navštěvujete ("soubory cookies první strany"), nebo jinými společnostmi ("soubory cookies třetí strany"). Například spolupracujeme se třetími poskytovateli analytických služeb, jako je Google, kteří nastavují soubory cookies při vaší návštěvě našich webových stránek. To nám pomáhá porozumět, jak využíváte naše služby, abychom je mohli zlepšit. 

Pixely jsou malé obrázky na webové stránce nebo v e-mailu. Pixely shromažďují informace o vašem prohlížeči nebo zařízení a mohou nastavovat soubory cookies.

KATEGORIE SOUBORŮ COOKIES

PROČ POUŽÍVÁME TYTO SOUBORY COOKIES

Technické

Tyto cookies jsou nezbytné pro správné fungování našich služeb. Stejně jako ostatní soubory cookies mohou být technické cookies buď soubory cookies první strany nebo třetí strany.

Preference

Používáme tyto cookies k zapamatování vašich nastavení a preferencí. Například můžeme tyto cookies využít k zapamatování vašich jazykových preferencí.

Výkon

Tyto cookies používáme k shromažďování informací o tom, jak interagujete s našimi službami, abychom je mohli zlepšit. Například můžeme tyto cookies využít k zjištění, zda jste interagovali s určitou stránkou.

Analytika

Tyto cookies používáme k pochopení a zlepšení našich služeb. Například můžeme pomocí těchto cookies získat více informací o tom, které funkce jsou nejpopulárnější mezi našimi uživateli a kde můžeme provést vylepšení.

Reklama

My a naši reklamní partneři používáme tyto cookies k doručování reklam, aby byly relevantnější a smysluplnější pro návštěvníky našich webových stránek, a k sledování efektivity našich reklamních kampaní, jak na našich službách, tak i na jiných webových stránkách.

KATEGORIE SOUBORŮ 

KATEGORIE SOUB

O tom, jak Google nakládá se soubory cookies, se můžete dočíst na https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs.


Některé z našich klíčových analytických nástrojů zahrnují:

ActiveCampaign;

Google Analytics;

ActiveCampaign;

Facebook pixel;

Pabbly.


IV. Předávání osobních údajů třetím stranám

Jak je zmíněno v úvodu, k vašim osobním údajům má přístup pouze vybraný okruh našich zaměstnanců či spolupracovníků, kteří jsou vázáni zachováním mlčenlivosti a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracovávání osobních údajů. Většinu zpracovatelských operací zvládáme interně bez potřeby angažovat třetí strany. Avšak, abychom zajistili některé specifické operace zpracování, které nejsme schopni zvládnout vlastními silami, spoléháme se na služby a aplikace od zpracovatelů.


Pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu našich online platforem spolupracujeme s poskytovateli hostingových a serverových služeb. Ti mají přístup ke kritickým částem našeho infrastrukturního prostředí, což zahrnuje úložiště dat, serverová zařízení a další technologické prvky nutné pro náš provoz.

Naši poskytovatelé hostingových a serverových služeb jsou pečlivě vybíráni s ohledem na splnění nejvyšších standardů bezpečnosti a souladu s příslušnými legislativními požadavky. Tito poskytovatelé jsou také vázáni k zachování důvěrnosti veškerých informací, ke kterým mají přístup.


Využíváme následující poskytovatele hostingových a serverových služeb:

Webdevel s.r.o. – Obránců míru 863/7, 703 00 Ostrava – Vítkovice


Tyto zásady jsou platné od 16. prosince 2023.